Het verbod op wortelen

Welkom lieve mens, bedankt dat je de tijd hebt genomen om onze video te bekijken, en bedankt vooral voor het proberen meer te weten te komen!

Maar de vrijheid van burgers om zich te verzamelen en de vrijheid van ieder om zelf te beschikken over zijn of haar lichaam en geest zonder anderen te schaden.

Comme indiqué à l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme: « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ».

Tot op heden worden in België echter burgers gecriminaliseerd. Burgers die zich verenigen om biologisch te kunnen kweken of om hun medicijnen te bekomen (zowel curatief, recreatief als palliatief), zonder enig winstbejag, in een private en veilige omgeving. ( Communiqué de presse des Procureurs généraux du 26 avril 2017). Men beweert dat deze burgers, die in het bezit van cannabis, een ‘misdrijf’ begaan waarvan zij het enige ‘slachtoffer’ zijn.

Het is omdat deze fundamentele rechten in gevaar zijn dat we deze campagne lanceren…

Het is dan ook niet zozeer het product waar we het hier over hebben, maar de vraag hoe we de kwestie van de regulering ervan kunnen benaderen vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, de eerbiediging van de individuele vrijheden en het algemeen belang, en tegelijkertijd de consumenten verantwoordelijk maken?

In België bewijst een efficiënt model al dertien jaar zijn waarde. De non-profitorganisatie « vzw Trekt Uw Plant« , een Cannabis Social Club die een niet-commerciële, lokale, sociale en duurzame integratie van cannabis voorziet, gebaseerd op informatie. Binnen dit systeem wordt gezorgd voor kwaliteitsvolle en biologische cannabis die voldoet aan de behoeften van de leden. Er worden tevens banen gecreëerd en het hoeft niet prominent aanwezig te zijn in de openbare ruimte. De sociale clubs zijn privé en om commerciële misstanden te voorkomen, nemen ze de juridische vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met maximaal 400 leden.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit model, aangevuld met het recht op zelfkweek, de beste manier is om uit een falend beleid te stappen zonder in de valkuil van de dodelijke commercialisering te trappen.

Benefiet voor Trekt Uw Plant

Verwacht je Zaterdag 1 februari vanaf 15u aan een geweldig totaalspektakel: een onemanshow (+guests), een rijkelijk late eindejaarsconference, leuke deuntjes, kinderanimatie, versnaperingen, een tweedehandsmarktje en zo veel meer! Alle inkomsten gaan uiteraard naar TUP vzw maar er is ook nood aan die andere steun: moral support. Breng daarom dus vooral ook volk mee, naast je portemonnee ! Waar? Lobbensestraat, 3271 Scherpenheuvel-Zichem

Steun de Campagne!

Campagne partners


Trekt Uw Plant

Op 27 juli 2006 heeft Joep Oomen in de Botanische Tuin van Antwerpen, in aanwezigheid van de pers en activisten, symbolisch een cannabiszaadje in een pot geplant. Hij deed dit als reactie op de ministeriële richtlijn van 2005 volgens dewelke, uitgezonderd eventuele verzwarende omstandigheden, het bezit van één vrouwelijke cannabisplant alleen mag leiden tot een vereenvoudigd proces-verbaal, zonder inbeslagname van de genoemde plant.

Op 14 september 2006 zijn de statuten gepubliceerd en werd Trekt Uw Plant VZW (TUP) opgericht. Dertig leden betalen 50€ lidmaatschapsgeld aan een fonds dat bedoeld is om een advocaat te betalen om hun verdediging te verzekeren. Opnieuw vond in de Botanische Tuin van Antwerpen, in aanwezigheid van de media en de autoriteiten (die op de uitnodiging reageerden), de eerste aanplanting plaats op 12 december 2006 volgens het principe van één plant per lid. De stekken werden van één moederplant gehaald en onder de leden verdeeld. De planten werden onmiddellijk door de politie in beslag genomen worden. Een eerste proces vond plaats en het vonnis viel op 25 april 2007: van de vijf aangeklaagde leden worden er twee beboet met 15€ en de drie anderen vrijgelaten. TUP ging onmiddellijk in beroep tegen dit vonnis want een vonnis aanvaarden dat enerzijds de voortzetting van hun activiteiten in gevaar bracht en anderzijds geen rekening hield met de ministeriële richtlijn (Onkelinx 2005) wilden ze niet. Op 3 mei 2008 zette TUP door. Op de “wereldwijde Cannabismars”(‘Cannabisbevrijdingsdag’) in Antwerpen -nogmaals omringd door de pers, activisten en autoriteiten- werd opnieuw een zaadje symbolisch in een potje geplant. Enkele leden werden daarop gearresteerd en het tweede proces begon. Het eerste proces eindigt op 26 juni 2008, wanneer het Hof van Beroep te Antwerpen de vrijspraak uitspreekt.

Op 06 februari 2009 wordt het vonnis van het tweede proces uitgesproken: de president wordt veroordeeld tot een boete van 5500€ voor het aanzetten tot het gebruik van cannabis. Het onmiddellijke beroep wordt afgesloten met de vrijspraak op 25 februari 2010.

Gedurende al die tijd (en tot op heden) zet TUP haar activiteiten voort.

Op 12 mei 2012 verklaarde Paul van Tigchelt, woordvoerder van het Antwerpse Openbaar Ministerie, op de Nederlandse televisie dat het Antwerpse Openbaar Ministerie zich aan de uitspraken van het Hof onderwerpt en Trekt Uw Plant niet langer zal vervolgen. Na deze verheugende aankondiging verspreidt het model van de club zich. Veel telers nemen contact op met de club en de club breidde uit: er worden vier vestigingen opgericht – Antwerpen, Brussel, Mechelen, Oost-Vlaanderen – om tot vierhonderd leden samen te brengen.

In 2015 is de wet nog niet veranderd, maar de regering wel. Een andere politieke sfeer vestigt zich boven België. De weinige bestaande clubs werden zo gedwongen hun activiteiten te staken. Alleen TUP slaagt erin om aan deze golf te ontsnappen en gaat meer dan ooit door met het verdelen van planten onder haar leden volgens hun behoeften.

Op 26 april 2017 herinnert het College van procureurs-generaal ons aan de urgentie om de wet van 1921 te wijzigen. Het bedreigt elke huidige of toekomstige leider van een sociale club met een gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar en een boete tot 100.000 euro. Op 05 mei 2017, met veel intimidatie en veel vertoon, vinden drieëntwintig zoekacties plaats in heel België. De derde rechtszaak tegen TUP is begonnen. Het vonnis van 27 juni 2019 is streng: de achttien verdachten worden veroordeeld tot straffen van maximaal twintig maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 8000 euro. Wat de club betreft, werd een boete van 138.000 euro opgelegd. Het beroep werd onverwijld ingesteld door de advocaat van de vereniging, Jos Vandervelpen.

Op 28 januari 2020 startten we deze campagne. Tot op de dag van vandaag zijn aanzienlijke bedragen opgeslokt door de noodzakelijke juridische verdediging. Om sereen naar de toekomst te kunnen kijken, moeten we zestienduizend euro bijeenbrengen. Dit geld zal in de eerste plaats worden gebruikt voor de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen en -kosten van de laatste twee werknemers die ondertussen moesten ontslagen worden. Ten tweede zal het geld worden gebruikt om de advocaten te betalen voor hun diensten. Ten slotte zullen de telers een vergoeding kunnen krijgen voor de verliezen die werden veroorzaakt door de inbeslagname van de zaailingen die voor de club bestemd waren.

Tire Ton Plant BXL

De statuten van Tire Ton Plant werden op 31 januari 2018 gepubliceerd. Voordien bestond TTP vooral als de Brusselse afdeling van ‘Trekt Uw Plant’.

Na de verklaring van de woordvoerder van het Antwerpse Parket in mei 2012, leek de juridische strijd voorbij en de weg open voor de eerste Belgische ‘Cannabis Social Club’. Daarom richtten we een aparte afdeling op in Brussel.

We zijn ons er van bewust dat onze organisatie tegen de grenzen van de tolerantie van het wettelijke kader aanleunt (De Ministeriële Richtlijn van 2005). Voor een correct beleid is het essentieel dat het ‘Social Club’-model erkenning krijgt, maar de overheid geeft er nog steeds geen gehoor aan.

Om over het CSC-model te kunnen waken en om een gezamelijke stem te kunnen uitdragen, drong de vorming van een federatie zich op.

Vandaar de beslissing om ‘Tire Ton Plant’ op te richten in 2017.

Hoe kan u ons helpen?

  • Teken de petitie
  • Steun Trekt Uw Plant financieel, elke bijdrage is welkom
  • Praat en discussieer over het ‘Social Club’-model
  • Deel onze video
  • Wordt ‘Steunend Lid’ voor 25€ @ BE65 5230 4908 4196 (mededeling : Steunend Lid 2020 + e-mailadres)